Lávka Týnec nad Sázavou

Jedná se o lávku pro chodce a cyklisty přes řeku Sázavu na cyklotrase v úseku Zbořený Kostelec. Lávka o průchozím profilu 2,5 m je navržena jako visutá dřevěná konstrukce o třech polích s maximálním rozpětím středního pole 65,0 m. Rozpětí krajních polí činí 32,5 m. Celková délka lávky je 130,0 m. Dřevěná konstrukce mostovky je kotvena na krajní ŽB opěry a vnitřní ocelové pylony, kterými lávka probíhá. Mezi těmito podporami je mostovka zavěšena k řetězovce pomocí ocelových závěsů průměru 20mm z oceli S460. Konstrukce mostovky je složena z hlavních krajních plnostěnných podélníků ze dřeva GL32h, které jsou mezi sebou spojeny dřevěnými příčníky v modulu 3,25 m. Mezi příčníky a krajní podélníky jsou osazeny diagonály z ocelových trubek a spolu prvky tvoří hlavní nosnou funkci mostovky a zajišťují příčnou tuhost mostovky. Konstrukce je doplněna vnitřními dřevěnými podélníky, na které je osazena finální část mostovky z dubových hranolů.

Spojitá řetězovka, skládající se ze systémových ocelových táhel průměru 64 mm z oceli S460, je kotvena do krajních ŽB opěr a do hlavy vnitřních ocelových pylonů výšky cca 10,0m .

Montáž konstrukce lávky probíhala na základě podrobného technologického postupu. Konstrukce mostovky se z hlediska montáže skládá ze sedmi montážních celků, které byly nejprve složeny na březích řeky a poté co bylo provedeno osazení ocelových pylonů, mohlo se přistoupit k sestavení dřevěné konstrukce mostovky, která byla podepřena montážními bárkami. Po dokončení mostovky a kontrole požadovaného tvaru, mohlo dojít k osazení řetězovky. Jakmile byla řetězovka uvedena do projektovaného tvaru, došlo k připnutí mostovky. Konečnou fází výstavby byla aktivace řetězovky popuštěním mostovky na montážních bárkách a kontrola geometrie konstrukce, předtím než došlo k úplnému odstranění montážních podpor.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo - GL24h, GL32h
Dub D30
Ocel S235, S460 (systémová ocelá táhla řetězoky a závěsů)

Realizace: 2015
Místo: Týnec nad Sázavou

Delete