Jedná se o jednoduchou dřevěnou konstrukci lávky s ocelovými ztužujícími prvky se spodní mostovkou mezi parapetními nosníky o rozpětí 14,095 m a šířce 2,0 m. Lávku nesou dva hlavní lepené obloukové nosníky doplněné ocelovým zábradlím, spojené ocelovými příčníky se zavětrováním ocelovými tenkostěnnými profily. Na příčníky jsou uloženy dřevěné podélníky, které nesou dubovou mostovku. V hlavních nosnících jsou vyřezány otvory ve tvaru mnohoúhelníku, zakryté z vnější strany ocelovými mřížkami. Lávka je využívána pouze pro pěší. Na místo osazení byla lávka dovezena již částečně zkompletovaná .


Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
Řezivo - D30
Ocel S235, S355

Realizace: 2006
Místo: Šternberk