Lávka přes Úpu

Lávka o celkové délce cca 46,4 m sestává ze čtyř přímých částí, které jsou vzájemně půdorysně i výškově zalomeny. Krajní a jedna vnitřní část jsou řešeny jako konstrukce s horní mostovkou na dřevěných nosnících, jde buď o prostý nosník podepřený na ŽB základové bloky nebo obdobně uložený spojitý nosník s vnitřní podporou na dřevěných sloupech opřených do ŽB základu. Nosnou konstrukci vnitřní zastřešené části o rozpětí 20,8 m tvoří příhradová konstrukce se spodní mostovkou. Dvojice příhradových nosníků je pod mostovkou zajištěna ztužidlem, v úrovni zastřešení je pak jejich stabilita zajištěna vzpěrami a střešní konstrukcí.


Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
Řezivo - S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2008
Místo: Babiččino Údolí - Ratibořice
Delete