Jedná se o lávku pro pěší a cyklisty. Délka přemostění je 28,6 m mezi líci opěr, celková délka mostu je 37,4 m. Šikmost lávky je 90°od opěr a 35°od příčného řezu korytem potoka. Volná šířka mezi zábradelními madly je 2,525 m, celková šířka je 4,97 m. Stavební výška mostu je 3,97 m. Pochozí plocha mostovky je 68,4 m2.
Hlavní nosnou konstrukci lávky tvoří dřevěná příhradová prostorová konstrukce o 7 polích, která má v příčném řezu tvar otočeného A. Dolní pás konstrukce je z dopínatelných ocelových systémových táhel Macalloy. Styčníky jsou provedeny z atypických ocelových prvků. Sekundární konstrukci vytváří ocelová mostovka. Celou konstrukci ztužuje vlastní tvar konstrukce a mostovka z podélně a příčně kladených ocelových nosníků (HEA, IPE, UPE) doplněných táhly. Lávka o jednom hlavním poli je kloubově prostě uložena na začátku opěr. Mostovka je protažena přes vedlejší pole až ke konci opěr. Ty jsou tvořeny atypickými betonovými monolitickými konstrukcemi ve tvaru písmene V. Celá lávka je v hlavním mostním poli obložena dřevěným obkladem, pochozí mostovka je zhotovena z dřevěných fošen.
 
  
Materiály:
Lepené lamelové dřevo – GL28H
Řezivo – C24, C30
Ocel S235, S355
Táhla Macaloy S460
Madlo zábradlí - nerezová ocel 1.4301

Realizace: 2014
Místo: Knihov - Zdice