Největší z devíti lávek, které jsme dodávali v rámci akce Bečva - Královna cyklostezek. Rozpětí 37 m, světlá šířka 3 m. Jde o systém s mostovkou vloženou mezi nosníky, mostovku uloženou na dubové podélníky nesou ocelové rámy, které zajišťují stabilitu nosníků a pod úrovní mostovky tvoří s ocelovými tahovými diagonálami ztužidlo. Mostovka je provedena z dubového dřeva. Nosníky jsou z lepeného dřeva třídy GL28c, uložení je provedeno na kotvených atypických elastomerových ložiscích. Proti odplavení je lávka zjištěna pojistnými táhly. S ohledem na transportní náklady a situaci na staveništi byla lávka převezena demontovaná, kompletace pak proběhla na staveništi. Další lávky v tomto úseku cyklostezky s obdobným konstrukčním řešením byly převezeny již zkompletované, jednalo se o 3 kusy lávek s rozpětím od 22 m do 29,5 m (Nový Hrozenkov, Janová, Karolinka). Menší lávky s rozpětím od 6 m do 14 m se kompletovaly na staveništi z předem připravených prvků.


Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL28c
Řezivo - D30
Ocel S235, S355

Realizace: 2010/2011
Místo: Karolinka (úsek Vsetín - Velké Karlovice)