Nosnou konstrukci lávky tvoří trojice plnostěnných přímých nosníků z lepeného lamelového dřeva GL28c. Staticky působí jako prosté nosníky na rozpětí 15 m. Konstrukce je uložena do podpor kloubově, na jedné straně kloub pevný, na druhé straně kloub posuvný. Přímo na hl. nosníky je osazena mostovka z modřínového dřeva. Všechny hlavní nosníky jsou propojeny dřevěnými příčníky, které spolu s ocelovými táhly zabezpečují prostorové ztužení lávky. Na krajních nosnících jsou z vnější strany připevněny sloupky zábradlí, na nichž je namontováno dřevěné madlo. Výplň zábradlí je provedena z nerezových lanek.


Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h, GL28c
Řezivo - C24
Ocel S235

Realizace: 2013
Místo: Ostrožská Nová Ves