Zastřešení tvaru zborceného kužele je neseno přímými lepenými nosníky, jejich profil je odstupňován dle rozpětí, které je v závislosti na jejich poloze ve střešním plášti různé. Ve vrcholu jsou nosníky uloženy do prefabrikovaného prstence, po obvodu jsou nosníky neseny dřevěnými sloupy přiznanými v interiéru, v přechodu na nosníky jsou sloupy osazeny náběhem. Střecha je řešena jako dvouplášťová s měděnou krytinou.


Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
Řezivo - S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2008
Místo: Vranov nad Topl´ou, Slovensko