Při realizaci se vycházelo z 15 let staré architektonické koncepce, která byla uzpůsobena současným technickým standardům a materiálům.
Dřevěná konstrukce lodě kostela, půdorysných rozměrů 32 x 22 m (maximální rozměry - nepravidelný tvar), má složitý geometrický tvar, vymezený křivkami různých tvarů půdorysně i výškově. Výška střechy v čele lodě je +17,400 m a v zadní části je +9,120 m. Hlavní nosná konstrukce je tvořena atypickými dřevěnými příhradovými rámy po osových vzdálenostech 1,200 m, které jsou kotveny v úrovni +4,000 na ŽB věnec.
Dřevěná konstrukce věže kostela o výšce 33,15 m a maximálních půdorysných rozměrech 12,80 x 7,70 m má nepravidelný tvar, je tvořena dřevěnými lisovanými stěnovými vazníky, které jsou kotveny k betonovému jádru věže a vzájemně spojeny řezanými krokvemi nesoucími opláštění věže. Celý objekt je opláštěn titan-zinkovým plechem.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo - GL24,
Řezivo - S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2010/2011
Místo: Košice