Jedná se o opláštění na stávající konstrukce atypického tvaru – „blob“. Nosná konstrukce je tvořená kombinací železobetonové a montované dřevěné konstrukce. Stávající objekt má jako poslední vrstvu skladby hydroizolační fólii, přes kterou vystupují kotevní prvky, které sloužily na vynesení původního pláště, přičemž nové opláštění využívá tohoto kotvení. Hliníková konstrukce pláště se dělí na konstrukci primární sestavenou z trubek 40/4 a sekundární tvořenou plechovými tahokovovými prvky o rozměru 7500x150mm, které sloužily jako hlavní dekorační prvek. Lamely jsou umístěny v půdorysné rozteči 800 mm pod úhlem cca. 60°. Lamely kromě své hlavní vizuální funkce, slouží také jako pomocná konstrukce pro osvětlení budovy v nočních hodinách.


Materiály:
tahokov

Realizace: 2014
Místo: Rožnov pod Radhoštěm