Kongresový areál je tvořen pěti objekty železobetonové konstrukce a rozměrech 17,5 x 57 m. V úrovni původní ploché střechy jerealizováno šesté nadzemní podlaží, které je tvořeno ocelovou podpůrnou konstrukcí a vazníky z lepeného lamelového dřeva třídy GL24. Vazníky spolu s přímými a zakřivenými kusy tvoří hlavní příčné vazby, na které je ukládán střešní plášť. Rozměry vazníků jsou 140x600 mm, v místech velkých rozponů jsou profily zesíleny na dimenzi 240x600 mm. Oblouky byly tvořeny velmi malým poloměrem o hodnotě 2,85 m, proto bylo nutné k vylepení tohoto oblouku použít lamely o tloušťce 14 mm, čímž bylo docíleno zajímavého efektu. Střešní plášť byl kompletně prefabrikován ve výrobě a to včetně všech funkčních vrstev. Na stavbě pak probíhala už jen montáž jednotlivých panelů. Stěnový plášť byl volen jako difúzně otevřený přičemž montáž probíhala přímo na místě. Hlavní nosná konstrukce je tvořena sloupky 60/120 z KVH, tepelně izolační funkci zajišťuje minerální a dřevovláknitá izolace. Vnější obklad stěn je tvořen tepelně upravenou severskou borovicí. Střešní krytina byla provedena z hliníkového plechu tl. 0,7 mm, s falcováním o šířce pruhů 500 mm.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo - GL24h
Ocel S355, S235
AL plech tl. 0,7 mm

Realizace: 2015
Místo: Šamorín, Slovensko