Jízdárna Paceřice

Hlavní nosnou konstrukci tvoří trojkloubové dřevěné rámy z LLD s rozebíratelným rámovým rohem. Jde o celkem 10 ks rámů v osových vzdálenostech 4,8 m nebo 4,92 m.
Štít v ose 1 je řešen jako zděný, je součástí stávajícího objektu, vynáší vaznice a zatížení větrem v ploše nad stávajícím objektem. Štít v ose 12 je řešen jako dřevěná konstrukce, dřevěné sloupy vynášejí do základů zatížení ze střešní konstrukce, zatížení od věru se z tohoto štítu vnáší do střešní roviny, kde je zachyceno příčnými ztužidly. Vedlejší nosnou konstrukci tvoří hoblované vaznice o profilu 140/240.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
Řezivo - S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2006
Místo: Paceřice


Delete