Jízdárna Derby Bohuňovice

Objekt jízdárny obdélníkového půdorysu - 55,12 x 24,25 m je zastřešen sedlovými nosníky s ocelovým táhlem v osové rozteči 6 m (7 ks vazníků a nosné štíty). Vazníky jsou kloubově uloženy na vetknuté ocelové sloupy. Fasáda objektu z nehoblovaných překládaných prken je kotvena na dřevěné paždíky. Střešní plášť z cementovláknitých vlnovek je rovněž uložen na dřevěné vaznice. Prostorová tuhost objektu je zajištěna ztužidly ve třech polích. Objekt byl navržen dle zadání investora, součástí návrhu byly i základové konstrukce.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
Řezivo - S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2008
Místo: Bohuňovice (Olomouc)
Delete