Jízdárna Čapí hnízdo

Atypická rotačně symetrická konstrukce z 24 lepených nosníků průřezu 200/600-1050 mm osazených kloubově v radiálním směru do železobetonové základové konstrukce (poloměr v uložerní je 28,9 m) a do vrcholového ocelového prstence o průměru 8,3 m, ve kterém je umístěn světlík. Nosníky jsou v polovině sepnuty táhlem průměru 60 mm. Prostorová stabilita je zajištěna čtyřmi ztužidlovými poli. Mezi nosníky jsou osazeny vaznice, které nesou spodní plášť z polykarbonátu. Nad hlavními nosníky je pak umístěna prostorová ocelová konstrukce nesoucí cca 250 m3 dubových kmenů, které tvoří dojem čapího hnízda.
Současně s objektem jízdárny byly dodány i atypické pergoly na přístrupových trasách k jízdárně.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo - GL24h
Řezivo - S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2009
Místo: Dvůr Semtín (Benešov)
Delete