Jízdárna B13 - Hipoaréna Šamorín

Největším objektem z celého areálu Hipoarény je krytá jízdárna. jedná se o halový objekt obdélníkového půdorysu o základním rozměru 52,5 x 200,4 m. Konstrukce je tvořena dřevěnými trojkloubovými rámy o základní osové vzdálenosti 5 m. Ve středové části je atypické pole s roztečí 10 m. Objekt je zastřešen sedlovou střechou o sklonu 17,6°. Výška konstrukce v hřebeni je + 15,23 m. Na objektu se nacházejí nepravidelné konstrukce světlíků. V polovině budovy je k hlavní hale umístěn přístavek, který plynule navazuje na střešní rovinu, šířka objektu v těchto místech dosahuje 60 m. Osová vzdálenost rámů přístavku je proměnná, maximálně však 4 m. Objekt je dlen na tři dilatační celky. Tuhost objektu je v příčném směru zajištěna dřevěnými rámy, v podélném měru je zajištěna pomocí ztužidlových polí. Průběh ztužidla v příčném řezu respektuje průběhy ohybových momentů. Krajní rámy mají atypické rozpětí a dotváří architektonický tvar objektu. Konstrukce štítů je vytvořena pomocí ocelové konstukce, které se opírá do dřevěné konstrukce. Opláštění budovy je tvořeno prefabrikovanými dřevěnými panely s izolací z minerální vlny, které tvoří podklad pro krytinu - falcovaný hliníkový plech.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
Ocel S235, S355

Realizace: 2014
Místo: Šamorín, Slovensko

Delete