Střešní přístavba VIP baru hotelu Antonie působí dojmem kosmického tělesa stojícího na terase hotelu. Je ve tvaru elipsoidu o půdorysném rozměru 12x6,4 m a výšce 4,6 m, uloženého na střeše delší stranou. Nosná konstrukce je tvořena 11 svislými elipsovitými pohledovými LLD žebry uloženými delší osou na pomocné sloupkové ocelové konstrukci. Příčná žebra dotvářejí vnějším obvodem tvar elipsoidu. Vrchlík, v obou čelech, je tvořen 6 obloukovými žebry a plášť záklopnými deskami. Kónické latění s viditelnými spárami tvoří vnitřní pohledový obklad interiéru.
Vnější plášť je tvořen kompletně z AL prvků. Nosná konstrukce je vynesena nad hydroizolaci konzolemi, které podpírají křížový rastr z AL trubek 40/4. Na tomto rastru jsou obvodově nýtovány šablony eloxovaného AL plechu 1 mm, které byly přímo na stavbě stříhány unikátně pro každé pole zvlášť. Opláštění tak tvoří dojem kompaktního kovového tělesa beze spojů.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
KVH C24
Ocel S355
Eloxovaný AL plech 1 mm

Realizace: 2013
Místo: Frýdlant v Čechách