Hornbach Olomouc

Objekt pagody o rozměrech 43,8 x 72,6 m je součástí komplexu hypermarketu Hornbach. Konstrukce střechy je nesena dvěma prstenci průvlaků, jež jsou uloženy na ocelové sloupy vetknuté do základů. Horní hrana obvodových průvlaků je na kótě +4,260. Vnitřní prstenec má horní hranu na kótě +8,040. Staticky působí jako prosté nosníky. Na horním prstenci průvlaků je vytvořena valbová střecha ze sedlových nosníků (sklon 11°) s ocelovým táhlem v modulu 4,8 m. Na spodní prstenec průvlaků a bok horních průvlaků jsou uloženy zalomené krokve (sklon 11° a 22°), opět v modulu 4,8 m. Na sedlové nosníky a zalomené krokve jsou, rovnoběžně s okapem, ukládány dřevěné vazničky (krokve po valašsku) nesoucí střešní panely nebo prosvětlovací polykarbonátovou konstrukci.

Materiál:
Lepené lamelové dřevo GL24H
Řezivo S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2007
Místo: Olomouc
Delete