Jedná se o zastřešení - přístřešek oválu hipodromu. Šest nesymetrických sedlových rámů je na každém konci oválu doplněno čtyřmi přímými nosníky, společně tvoří primární nosnou konstrukci. Ve vrcholu a ve třetinách jsou rámy propojeny vaznicemi. Nad oválem je primární konstrukce doplněna krokvemi uloženými na vaznice, které nesou střešní plášť.
Prvky konstrukce byly předem vyrobeny v dílně, sestavení polovin rámů proběhlo s ohledem na transportní možnosti na staveništi. Poloviny rámů byly vztyčeny s použitím pomocného lešení pod vrcholovým spojem.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
Řezivo - S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2005
Místo: Pržno (Frýdek Místek)