Hala Star Napajedla

Logistická skladovací hala o půdorysu 75 x 32 m, hlavní vazby o rastru 7,5 m. Nosný systém objektu je řešen kombinací betonové a dřevěné konstrukce. V ose pod hřebenem haly jsou umístěny v hlavních vazbách ŽB sloupy vetknuté do základů, které solu s příčnými ztužidly zajišťují prostorovou tuhost konstrukce. Součástí dodávky byl i obvodový plášť z PUR panelů. Přestože byl investor nakloněn dřevěné konstrukci, muselo být její použití, oproti původně navrhované ocelové konstrukci, obhájeno.

Materiál:
Lepené lamelové dřevo GL24H
Řezivo S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2006
Místo: Napajedla
Delete