Jedná se o dvoulodní logistickou halu na rozpětí 30,640 m a 26,940 m, délky 63 m, která je součástí rozsáhlejšího komplexu. Sedlové nosníky jsou ukládány do vidlic na obvodové ŽB sloupy v rastru 7 m a do kapes na vnitřním ŽB průvlaku. Stabilita nosníků je dále zajištěna ztužidly tvořenými dřevěnými rozpěrami a ocelovými táhly.

Materiál:
Lepené lamelové dřevo GL28c, GL24H
Řezivo S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2009
Místo: Senec, Slovensko