Jedná se o halový objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 35 m x 24,1 m. Celková výška objektu je 9,6 m. Objekt je zastřešen pultovou střechou o sklonu 3° , který v nižší části plynule přčechází ve stěnu. Dřevená konstrukce je tvořena šesti hlavními rámy, které jsou kloubově uložené v patě a kloubově posuvně na ŽB stěně. Prostorová tuhost a stabilita konstrukce je zajištěna dřevěnými rozpěrami a ocelovými táhly. Konstrukce je opláštěná prefabrikovanými dřevěnými panely, střešní krytina je tvořena hliníkoým falcovaným plechem.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo - GL24h
Dřevěné panely CLT
Ocel S235, S355

Realizace: 2014
Místo: Šamorín, Slovensko