Farma Lány

Jedná se o jednopodlažní halu (stáj) půdorysných osových rozměrů 26,8 x 69,4 m. Hlavní nosná konstrukce je tvořena rámy z oceli a lepeného lamelového dřeva. Rámové stojky jsou z ocelových profilů IPE, dřevěné příčle jsou z lepeného lamelového dřeva. Rám je dále podporován vnitřním sloupem profilu HEA a dále je součástí rámu dřevěné táhlo. Dřevěná konstrukce u štítů je atypická a vytváří valbové střešní roviny. Střecha hlavní části haly je sedlová s asymetrickým sklonem dvou rovin, střecha u štítových částí je valbová, tyto části jsou na sebe vzájemně kolmé. Po statické stránce působí konstrukce skeletu jako prostorová rámová soustava. Tuhost konstrukce v podélném směru zajišťuje pět ztužujících polí, tvořené střešními a stěnovými táhly a ztužidly. Konstrukce štítů je tvořena betonovými stěnami tl. 300 mm do úrovně +1,600 a na tyto stěny je kotvena dřevěná konstrukce štítů. Celý štít je opláštěn dřevěnými prkny. Konstrukce je založená na železobetonových patkách.


Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
Řezivo - S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2014
Místo: Lány, Požáry u Rakovníka
Delete