Farma Dlouhá Lhota

Jedná se o jednolodní, jednopodlažní halu (stáj) půdorysných osových rozměrů 23,6 x 72,00 m bez vnitřních podpor. Hlavní nosná konstrukce je tvořena dřevěnými lepenými vazníky (nesoucí spojitě uspořádané vaznice se vzájemným přeložením), které jsou podepřeny krajními ocelovými sloupy, mezi nimiž je osazeno ocelové táhlo v úrovni hlavy sloupů. Ocelové sloupy IPE 360 jsou kloubově kotvené do základové konstrukce. Ocelové táhlo průměru 30 mm s materiálu S355 je kotvené v rohovém styčníku. Ve styčníku ocelového sloupu a LLD vazníku je proveden rámový roh (polotuhý styčník). Štít je opláštěn dřevěnými prkny.
 
Materiály:
Dřevěné prvky: lepené lamelové dřevo GL24h, C24
Ocelové prvky: S355, S235
 
Realizace: 2016
 
Místo: Dlouhá Lhota, Česká republika
Delete