Objekt rezidence sestává ze tří částí propojených komunikačními lávkami - krčky, v rámci jednoho spojovacího krčku je zahrnut i vstup do objektu. Centrální objekt u vstupu je tvaru kvádru s nosnou konstrukcí ze ŽB, avšak v interiéru kompletně obložen dřevem - srubový profil tl. 80 mm. V této části je umístěna klidová část s ložnicemi, ve sklepě pak technické zázemí domu. Zbývající dva objekty jsou kompletními dřevostavbami, mají uvolněnou dispozici a jsou zastřešeny sedlovou střechou nesenou rámy z lepeného dřeva, obvodový plášť je tvořen sendvičovou konstrukcí ze srubového profilu v interiéru i exteriéru.Dům v lomu získal první cenu Grand Prix Obce architektů 2007 v kategorii novostavba.


Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
Řezivo - S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2006
Místo: bývalý pískovcový lom u Napajedel