Divadlo Continuo - Švestkový Dvůr

Stavba se sedlovou střechou o rozměrech 12 x 31 m zastřešuje hlavní sál divadla Continua. Nosná konstrukce je tvořena v příčném směru trojkloubovým lepeným rámem o osové vzdálenosti 4,5 m. Vnější hrana rámů je seřezána tak aby tvarově vytvářela objekt se sedlovou střechou, zatímco vnitřní hrana vazníku je zakřivená s poloměrem 4,51 m. Hlavní rámy jsou šířky 200 mm, přičemž výška rámů je proměnlivá u konců se zužující na hodnotu 0,6 m a v místě zakřivení se rámy rozšiřují až na hodnotu 1,25m. Tuhost konstrukce v podélném směru zajišťují dřevěné vzpěry s diagonálními ocelovými táhly. Vnější obklad stěn je navržen z horizontálně kladených modřínových prken s přiznanou spárou širokou 20 mm. Střešní krytina byla provedena z hliníkového plechu tl. 0,7 mm, s falcováním o šířce pruhů 500 mm.
Naše firma byla dodavatelem materiálu.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo - GL24h
Ocel S355, S235 AL plech tl. 0,7 mm

Realizace: 2015
Místo: Malovice
Delete