V centru Košic, v těsné blízkosti parku, vyrůstá sportovně relaxační komplex budov, jehož součástí je i zastřešení dvojice tenisových kurtů o půdorysných rozměrech 36 x 36 m. Spodní stavba kurtů je tvořena železobetonovou monolitickou konstrukcí, která je částečně zapuštěna do okolního terénu. Zastřešení tenisových kurtů bylo navrženo na základě vizuálních požadavků architekta, přičemž hlavním cílem bylo dosáhnout co nejnižší konstrukční výšky při zachování požadovaného hracího prostoru. Zadaná kritéria splňuje střešní konstrukce, která je řešena jako příhradová skořepina ve tvaru válcové klenby. Klenba má vzepjetí 5,7 m, rozpětí 36,9 m, základní síť je tvořena prvky o průřezu 140 x 400 mm v počtu 350 ks o délce 3 m. Při návrhu zastřešení bylo nutné se rovněž vypořádat s velkou hodnotou zatížení od střešního pláště, který byl navržen jako zelená střecha. Rozhodujícím faktorem se ukázalo zajištění prostorové stability konstrukce, kterou v tomto případě ovlivňovala zejména tuhost jednotlivých styčníků. Styčníky byly tudíž řešeny jako polotuhé vrutové spoje s jasně definovanou tuhostí s celkovým počtem vrutů 16500 ks.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo - GL24h
Ocel S355, S235
Realizace: 2015
Místo: Košice, Slovensko