Jedná se o dvoupodlažní objekt oválného půdorysu s valbovou sřechou o sklonu střešní roviny 15°. Na cihelném tělese původní cihelny znovu vznikla dřevěná konstrukce obvodových stěn, podlahy ochozu a krovu včetně opláštění.
Konstrukce obvodových stěn a podlahy ochozu - zčásti stěny z masivního řeziva podélně zavětrované pásky, zčásti stěny provedené sloupkovým systémem 2 by 4. Z hranolů zavětrované OSB deskou. Podlaha s roznášecími trámky zaklopenými OSB deskou.
Konstrukce krovu - z masivního řeziva podélně zavětrovaná pásky, příčně šikmými vzpěrami v každé plné vazbě krovu. Krov vodorovně svázán kleštinami. Dalšími prvky krovu jsou sloupy a krokve.

Materiály:
Řezivo - S10
Ocel S355

Realizace: 2011/2012
Místo: Olomouc - Slavonín