Konstrukce střechy (evokující tvar deštníku) je navržena při respektování kruhového půdorysu objektu a pozic vertikálních nosných konstrukcí jako samonosná konstrukce uložená na ŽB prstenec. Celkově konstrukce ve finálním stavu je navržena jako prostorová vzájemně tuhá, kdy jednotlivé lepené vazníky jsou kotveny do ocelového středového prstence. Atypický tvar prstence, kdy je středový prvek propojen s tlačenou trubkou tak, aby bylo možné zajistit vzepjetí kotvení systémových táhel, dotváří prostorový efekt a zajišťuje prostorovou stabilitu konstrukce. Konstrukce je vyztužena ve střešní rovině systémem ocelových táhel a dřevěných ztužidel. Vaznice jsou osazeny shora na vazníky a jejich profily se směrem ke střednímu prstenci zmenšují (v závislosti na rozpětí). Kotvení hlavních vazníků (spolu s hlavním ocelovým táhlem) na ŽB prstenec je provedeno na ocelové ložisko.
Konstrukce byla postavena na provizorní středové podpoře podle podrobného montážního postupu. Jednotlivá ocelová táhla byla předepnuta na požadované hodnoty, které byly po celou dobu montáže tenzometricky monitorované. Po dokončení všech prvků a po kontrole tvaru konstrukce (geodetické zaměření), byla proveden aplná aktivace konstrukce popuštěním na středové montážní podpoře.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo - GL28h
Ocel S355, S460 (systémová ocelová táhla)

Realizace: 2014
Místo: Velké Losiny