Jedná sa zakrytí bazénové části objektu relaxačního centra v Novém Městě na Moravě s půdorysnými rozměry 15,8 m x43x4 m. Objekt je zastrešený plochou střechou doplněnou o světlík a atiku.
Konstrukce střechy je z velké části uložená na ocelových sloupech částečně na železobetonový skelet zázemí. Nosnou konstrukci střechy tvoří hlavní nosníky z lepeného lamelového dřeva GL28c s ocelovým vzpínadlem průměru 45 mm.Osovávzdálenost nosníků je 5400 mm. Šikmý nosník světlíku se sklonem 34,6° je uložený na dřevený nosník v místě nad vzpěrou vzpínadla. Stužení strešní roviny je řešené kombinací ocelových táhel průměru 22 mm a trubek s vnějším průměrem 101,6 mm. Záklop z překližky tl. 21 mm je uložený na vaznice z lepeného lamelového dřeva GL24h.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo - GL28c
Ocel S235, S460

Realizace: 2015
Místo: Nové Město