Jedná se o objekt pravidelného půdorysu s pultovou střechou volně navazující na zázemí. Střecha nad bazénem je navržena jako jednoplášťová střecha. Nosnou konstrukci střešního pláště tvoří systém lepených vazníků rozměrů 180 x 1180 mm. Lepené vazníky jsou osazeny v modulové ose E na kotvy do betonové stěny, na ose A jsou osazeny na sloupy ocelové konstrukce. Na horní líc lepených vazníků jsou osazeny dřevěné vaznice. Na dřevěné vaznice je nakotveno bednění z vodovzdorné překližky. Bazén byl v roce 2011 zvolen Stavbou roku a ve stejném roce obdržel ocenění v soutěži Grand prix architektů v kategorii novostaveb.

Materiál:
Lepené lamelové dřevo GL24H
Řezivo S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2011
Místo: Litomyšl