Konstrukce sestává z osmi hlavních a dvou štítových spojitých obloukových nosníků s vnitřním kloubem. Osová rozteč nosníků je 4 m. Nosníky jsou uloženy do vidlic v ŽB sloupech a v exteriéru kotveny čepy k základovým patkám. Zavětrování je řešeno zčásti přiznanými ocelovými táhly a zčásti je skryto ve střešním plášti, který je nesen vaznicemi. Dominantou střechy je obloukový vikýř umístěný nad pěti vnitřními poli. Pohledově exponované prvky fasády jsou kryti měděným plechem, obdobně jsou shora oplechovány i hlavní nosníky vybíhající z exteriéru k základovým patkám.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
Řezivo - S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2006
Místo: Hranice na Moravě