Objekt B14 slouží jako celoroční ustájení koní pro členy klubu Napoli v Šamoríně. Jedná se o přízemní budovu u půdorysu tvaru písmene U. Celkový půdorysný rozměr je70,8 x 34,5 m. Šířka hlavní části budovy a křídel je 13,56 m. Objekt je zastřešen sedlovou střechou o sklonu 20°. Na hřebeni je osazen průběžný dýmník. Výška konstrukce v hřebeni je +6,68 m, bez dýmníku +5,44 m. Dřevěná konstrukce je tvořena vazníky s obloukovým dolním pásem, osová vzdálenost vazníků je proměnná – od 3,5 do 4,8 m. Vazníky jsou uloženy na železobetonové pilíře a stěny. Stabilita vazníků je zajištěna podélným svislým ztužidlem ve vrcholu a osazením mezi hrázděné stěny. Střešní plášť je tvořen prefabrikovanými dřevěnými panely, krytina jako u obdobných objektů v areálu je cedrový šindel. Stěny objektu jsou tvořeny hrázděnou konstrukcí a prefabrikovanými stěnovými panely. Vnější opláštění je z palubek z thermowoodu.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
Ocel S235, S355

Realizace: 2014
Místo: Šamorín, Slovensko