V Ostravě vzniklo nejmodernější a nejlépe vybavené tréninkové a sportovní atletické centrum v ČR.  Jeho součástí je atletická hala o rozměrech cca 62 x 95 m „rozkročena“ nad stávajícím atletickým tréninkovým tunelem.  Jednoduchý elipsovitý tvar haly doplňují dvě hmoty obslužných objektů přisazené ze severozápadu a severovýchodu. 

Nosnou konstrukci haly tvoří železobetonová konstrukce skeletu, do které jsou přenášeny svislé a vodorovné síly od dřevěné nosné konstrukce střechy z lepeného lamelového dřeva. Nosná střešní konstrukce je navržena z dřevěných zakřivených vazníků, přičemž tuhost konstrukce je zajištěna zavětrováním ocelovými táhly a vzpěrkami. Vazníky jsou řešeny jako trojkloubový rám s poměrně plochým zakřivením střednice o profilech 240/2000 a 240/2400 mm. Střešní a obvodový plášť je tvořen prefabrikovanými panely, které byly vyráběny ve výrobním závodě mimo vlastní stavbu z důvodu dodržení standardních parametrů vlhkosti a rozměrových odchylek. Panely se skládají z podhledové části, nosné konstrukce a odvětrané vzduchové mezery se záklopem. Na tento záklop je poté prováděna falcovaná titanzinková krytina Rheinzink-prePatina v modrošedém odstínu.
Z důvodu logistiky a tvarové náročnosti bylo vyráběno několik druhů panelů. Nosnou konstrukci panelu tvoří podélná a příčná žebra z lepených dřevěných hranolů o dimenzích 60/240 a 80/240 mm. Střešní a obvodový plášť je tvořen prefabrikovanými panely, které se skládají z podhledové části, nosné konstrukce a odvětrané vzduchové mezery se záklopem.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo Gl24h, GL28h
Ocel S355,
KrytinaTiZn

Realizace: 2016
Místo: Ostrava, Česká republika