Investor má rád koně, a tak jsme pro ty koně dostali spolu s architektem příležitost postavit celý velký areál. A všechno ze dřeva. Konstrukčně je soubor staveb zhotoveny ve velmi čistém rámovém provedení Two by Four . Ostatně je to ranč a tak jsme rámovali jako v Americe. Skladba obvodových stěn je samozřejmě řešena již jako difúzně otevřená, venkovní provětrávaná fasáda byla architektem volena ze tří prvků. Sibiřský modřín, desky Fundermax a kámen. Dopadlo to moc dobře. Máme také radost z vazníkové pohledové konstrukce jízdárny. Je celá zhotovena z evropského modřínu a zbíjená pouze hřebíky jako za starých časů.

Autor: Ing.arch. Ivan Jarina, Bratislava
Realizace: 2012
Místo: Štěnkov