Zastřešení tvaru výseku válcové plochy přerušené blokem vestavby. Střecha o ploše cca 2500 m2 je nesena obloukovými nosníky v rozteči 5,15 m, tyto nosníky jsou po obvodu a zhruba v polovině šířky objektu uloženy na ŽB sloupy, v části nad plaveckým bazénem je pod hřebenem umístěn ocelový příhradový nosník na rozpětí 30,875 m, na který jsou nosníky uloženy. Mezi vazníky jsou v rastru 1,7 m vsazeny vaznice nesoucí dvouplášťovou střechu. Součástí dodávky je akustický podhled z prken a minerální vaty.

Materiály:
Lepené lamelové dřevo - GL24h
Řezivo - S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2011/2012
Místo: Karlovy Vary