Stavba slouží jako vstupní objekt do pavilonu Moravian Science Centre Brno - vstupní přístřešek - o rozměrech cca 63,7 m x 10 m. Stavba je dělena na spodní část, která je tvořena válcovanými profily HEA a IPE z Ocely S235 a S355 a horní část (střecha), která je tvořena svařovanými I-profily z oceli S355. Nosná ocelová konstrukce střešního pláště je tvořena zakřivenými příčnými žebry ve čtrnácti hlavních modulech, které spolu s diagonálami a paždíky tvoří příhradovou skořepinu. Tuhost spodní části konstrukce je zajištěna diagonálními ztužidly a železobetonovou deskou spřaženou s průvlaky a stropnicemi. Tuhost horní části je zajištěna splupůsobením příčných zakřivených rámů a diagonál na paždíky. Hlavní přípje spodní stavby, které tvoří spolu se zakřivenými rámy příčné vazby stavby, jsou řešeny jako mementové šroubované spoje z třídy 10.9. Přípoje diagonál a paždíkůjsou řešeny jako šroubované - kloubové. Montážní spoje příčných zakřivených rámů jsou řešeny jako svařované. 
Vnější plášť je tovřen hliníkovým falcovaným plechem se stojatou drážkou tloušťky 0,7 mm. Vnitřní opláštění vstupního přístřešku v 1NP je provedeno ze skládaných nýtovaných šablon.

Améba získala 1. místo v Memoriálu Jiřího Krmáška, jako realizované klempířské dílo roku 2014.

Materiály:
hliník tl. 0,7 mm
Ocel S235, S355

Realizace: 2014
Místo: Brno