Novostavba kulturního domu – aktivního centra obce Ratíškovice je řešena jako dvoupodlažní s několika výškovými úrovněmi. Stavba je těsně připoutána ke stávající obecní hospodě a tvoří ji dva víceúčelové sály, kuželna a příslušenství.
 
Dřevěná konstrukce je rozdělená na dvě hlavní části: VELKÝ SÁL A BOWLING s půdorysnými rozměry 23,5 × 35,6 m a na krov nad MALÝM SÁLEM s rozměry 9,1 × 18,1 m, jehož vrchol dosahuje do výšky 11,95 m. Hlavní nosnou konstrukci velkého sálu a bowlingu tvoří kombinace dřevěných rámů, které jsou umístěny mezi železobetonové stěny. V podlouhlém směru jsou stěny doplněny o jednu obvodovou, ztužující stěnu s šachovnicově umístěnými výztužnými poli (Ondřejský kříž), která se střídají se zasklením. Specifický tvar objektu s oboustrannými vikýři byl dosažen použitím dvojice dřevěných rámů, které jsou mezi sebou spojeny odsazeným přeplátováním. Rámy jsou postaveny v sedmi řadách a jejich vzájemná osová vzdálenost je 4,75 m. Dřevěné rámy jsou navrženy v pohledové kvalitě z lepeného lamelového dřeva profilu 220 × 480 mm. Netradiční krov sedlové střechy nad malým sálem je tvořen kombinací přímých prvků z lepeného lamelového dřeva a systémových táhel. Nosný systém se skládá z krokví uložených na železobetonovém věnci a v horní polovině podepřených dřevěnými vaznicemi. Vaznice jsou střídavě podepřeny dřevěnými vzpěrami opřenými do železobetonového věnce.

Materiály:
LLD: GL24h, GL28h
Dřevo: C24
Ocel: S235, S355
Táhla: S460
Plošný materiál: OSB, desky Fermacell 

Realizace: 2016
Místo: Ratíškovice, Česká republika