Požadavkem investora bylo vybudovat cca. 600m2 kancelářských ploch moderní technologii dřevostavby po vzoru západních obchodních firem. Konstrukčně jsme zvolili dřevěný rámový systému z KVH 60/140 mm ( Two by Four) v kombinaci se skeletovým systémem dle statiky. Prvky skeletu byly zakázkově vyrobeny z lepeného smrkového dřeva. Konstrukce stropu a ploché střech byla zhotovena z dřevěných I-nosníků. Statické opláštění stavby zajišťuje venkovní deskový záklop z OSB 3 tl. 15 mm. Fasáda je zhotovena jako provětrávána z cementovláknitých desek Cembonit FDA v tl.6 mm. Venkovní doteplení stavby je z minerální vlny. Z důvodu velkého prosklení a přehřívání jižní fasády bylo nutno namontovat dřevěné lamely ve funkci slunolamů. Budova je zhotoven svou úrovní zateplení a těsnění jako nízkoenergetická. S nízkými provozními náklady na vytápění je investor velmi spokojen a nás překvapily také.

Autor: Ing.arch. Jaroslav Dad'a, Praha
Realizace: 2005
Místo: Stříbrná Skalice