Konstrukce dřevostavy (půdorysná plocha 12 x 42 m) s hlavní nosnou částí z dřevěného skeletu z nosníků z lepeného lamelového dřeva a sendvičovou stěnou. Nosná dřevěná konstrukce je jednopodlažní a je kotvena do spodní železobetonové desku stropu v 1. NP. Tvoří ji řada sloupů po obvodě ztužená ocelovými táhly, na kterých jsou uloženy lepené krokve. Celek funguje jako tuhý rán. Sendvičové stěny jsou z vnější strany zakončeny fasádou z vodorovných modřínových lamel.


Materiály:
Lepené lamelové dřevo GL24h
Řezivo - S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2005
Místo: Paskov