Objekt Krajského ředitelství je dvoupodlažní. Konstrukční systém je odlišný pro každé podlaží. Konstrukční systém 1. PP je kombinace zdiva a monolitického betonu. Konstrukční systém 1.NP je dřevostavba - nosná dřevěná rámová konstrukce doplněná o výplňový lehký dřevěný rám. Rámy jsou tvořeny skrytými dřevěnými sloupky v obvodových a vnitřních stěnách a stropnicemi - průvlaky z lepeného lamelového dřeva. Ty jsou podepřeny skrytými sloupy. Podél prosklené fasády je konstrukce vynesena obloukovým průvlakem respektujícím zakřivený tvar konstrukce.

Materiál:
Lepené lamelové dřevo GL24H
Řezivo S10
Ocel S235, S355

Realizace: 2010
Místo: Zlín