Administrativní budova K21stojí ve městě Mölndal, které přímo sousedí s druhým největším městem Švédska Göteborgem a je součástí Krokslätts Fabriker - původní průmyslové zóny z 19. století přestavěné na moderně pojatý administrativní celek.
K21 je navržena jako ekologicky velmi šetrná, je pětipatrová a její půdorysný rozměr je 95 x 26 m. Vyznačuje se dvojitou fasádou, jejíž funčním přínosem je udržování klimatu v budově, kdy fasáda funguje na principu tzv. TROMBEHO stěny.
Na tomto projektu jsme se podíleli návrhem a realizací této předsazené fasády. Fasáda je tvořena sloupy z lepeného lamelového dřeva a podlahovými deskami - CLT panely. Konstrukce byla navržena na požární odolnost 60 minut, resp. 30 minut u kratší strany. Při návrhu bylo nutno zohlednit nejen dilatace z teplotních a objemových změn, ale také "pohledovost" všech spojů a jejich požární odolnost. V konstrukci bylo použito dřevo třídy GL24h, GL28c a GL32c. Sloupy u východní strany jsou z profilu 160/240 mm, u jižní strany z profilu 140/200 mm. Pětivrstvé CLT desky mají tloušťku 140 mm, jsou lokálně podepřené do zářezů ve sloupech a na navařené úhelníky hlavní ocelové konstrukce. Podlahy jižní strany dvojité fasády jsou tvořeny ocelovými rošty.
V konstrukci je použito celkem 150 m3 lepeného lamelového dřeva a 185 m3 CLT desek. 

Materiály:
Lepené lamelové dřevo - GL24h, GL28c, GL32c
Ocel S235, S355

Realizace: 2013
Místo: Mölndal - Göteborg, Švédsko